ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΊΑ

ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΊΑ

απολυταρχία

«Το κράτος είμαι εγώ». Η διάσημη φράση του Louis XIV της Γαλλίας, τον Ήλιο Βασιλιά, συνοψίζει την ουσία της απολυταρχίας: το πολιτικό καθεστώς στο οποίο ένα άτομο, η κυρίαρχη έχει τη δύναμη στην απολυτότητα χωρίς νόμιμα όρια.

Απολυταρχία είναι μια μορφή διακυβέρνησης που χαρακτηρίζεται από την ολική συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια του ένα μεμονωμένο άτομο ή μια ομάδα ατόμων. Η συλλογική ηγεσία, ωστόσο, εξαιρετικές περιπτώσεις απολυταρχικό σύστημα διακυβέρνησης, μπορεί να θεωρηθεί βήματα στην εξέλιξη της πλήρους διαδικασίας συγκέντρωσης ενέργειας ή καταστάσεις sui generis, όπου η κατανομή της εξουσίας μεταξύ των αρχηγών δεν επιτρέπει την επιβεβαίωση της ανωτερότητας από μία από τις κορυφαίες βασικά στοιχεία.

Αυτό που χαρακτηρίζει την απολυταρχία είναι η πλήρης απουσία των περιορισμών στην άσκηση της εξουσίας. Δεν ρυθμιστικών ελέγχων και ισορροπιών των σχέσεων μεταξύ της εκτελεστικής και της νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας των συστατικών κρατική οργάνωση. Η συνταγματική μηχανήματα, εάν υπάρχει, είναι πάντα στο έλεος της θέλησης του ηγεμόνα, ο οποίος μπορεί να αλλάξει χωρίς την έγκριση του δημόσιου φορέα.

Το σύστημα βρίσκει πιο πιστή αναπαράσταση του στις μορφές διακυβέρνησης των μοναρχιών της Δυτικής Ευρώπης το δέκατο έβδομο και τον δέκατο όγδοο αιώνα. Το κυρίαρχο είχε, στο νόμο και στην πράξη, το σύνολο των χαρακτηριστικών της εξουσίας: νομοθετηθεί, σκέψης, διορίζονται και παραιτήθηκε, η οποία έχει συσταθεί και να συλλέγονται οι φόροι, οργάνωση και διατάζει το στρατό.
Ιστορία. Στους πρώτους αιώνες της φεουδαρχίας ο βασιλιάς ήταν μόνο primus inter pares (πρώτος μεταξύ ίσων), διέπονται από την επιλογή και τη συναίνεση της αριστοκρατίας και εξαρτιόταν από να κάνει πόλεμο και να συνάψει ειρήνη, και να επιβάλλει σχετικά με την κατάσταση ενός φορολογικού συστήματος. Σε αυτή τη φάση του φεουδαρχικού καθεστώτος, η πολιτική ζωή των εθνών σημαδεύτηκε από μια συνεχή ανταγωνισμό μεταξύ της πραγματικής εξουσίας, η οποία επεδίωκε να επεκτείνει, και τα συμφέροντα της αριστοκρατίας, η οποία έτεινε να την περιορίσουν.

Ο αγώνας έληξε με το δέκατο έκτο αιώνα με την υποταγή των ευγενών στη βασιλική εξουσία. Η ιδέα της απολυταρχίας ιδρύθηκε με επιχορήγηση στους μονάρχες της το μεγαλείο και αποδίδει με την υποβολή των εθνικών εκκλησιών στη χρονική έλεγχο του κυρίαρχου.

θεωρία απολυταρχία. Σε αναζήτηση ιδεολογικές βάσεις που προσδώσει νομιμότητα στην απόλυτη εξουσία, οι μονάρχες δεν απορρέουν άμεσα από το Θεό την εξουσία του πάνω στους ανθρώπους και τα πράγματα που περιλαμβάνονται εντός των ορίων των περιοχών τους. Το θεϊκό δικαίωμα που χορηγείται στο διοικητικό χρονική ισχύ, ενώ το πνεύμα ήταν για τον πάπα. Σύντομα, όμως, η επέκταση των απολυταρχικών τάσεων οδήγησε την μονάρχη να θέλουν επίσης την υπέρτατη κατεύθυνση της εθνικής θρησκευτικό κίνημα. Η εκκλησία, με την καθολική συμφέροντα και την πολιτική της, έχει γίνει ένα αντίπαλο σε θέση να αμφισβητήσει και να περιορίσει την απόλυτη εξουσία του κυρίαρχου.

Για την επίτευξη των βασιλικών προνομίων, η Προτεσταντική Μεταρρύθμιση βοήθησε να ενισχύσει τη θεωρία των ελέω Θεού, εξαλείφοντας τον ενδιάμεσο δράση της Ρώμης. Με τη σειρά τους, οι κυβερνήσεις είδε τις ιδέες της Μεταρρυθμίσεως το κατάλληλο όχημα για την κατάργηση της επιρροής της Ρώμης και, επίσης, αναλάβει την ευθύνη της πνευματικής ζωής των ανθρώπων της.

Παραδόξως, η λεγόμενη «φωτισμένοι δεσποτισμό» του δέκατου όγδοου αιώνα, σε μετωπική πρόκληση για θρησκευτικά δόγματα, δεν εμπόδισε τους μονάρχες ισχυρίζονται, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, θεϊκή καταγωγή των αρμοδιοτήτων που αποδόθηκαν. Και η βασιλεία του Louis XIV, η οποία εκτείνεται από το τέλος του δέκατου έβδομου αιώνα μέχρι τις αρχές του δέκατου όγδοου, είναι το αποκορύφωμα της απολυταρχίας.

Οι θεωρίες της θείας χάσει το δικαίωμα για την οριστική ισχύ μετά τη Γαλλική Επανάσταση και την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών. Φτάνουν, όμως, μέχρι σήμερα τα ίχνη αυτής της περιόδου, με τους τίτλους και επίσημα προνόμια ορισμένων μοναρχίες, όπως το αγγλικό, στο οποίο ο μονάρχης είναι επίσης επικεφαλής της εκκλησίας (Αγγλικανικής) και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους »με τη χάρη του Θεού."

Η απόλυτη μοναρχία στηρίζεται, όμως, σε επιχειρήματα από τα πιο ορθολογικό περιεχόμενο που η θεϊκή καταγωγή. Η λεγόμενη «πατέρας της πατριαρχίας," Sir Robert Filmer, που πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο μισό του δέκατου έβδομου αιώνα, που το κράτος ήταν η οικογένεια, και ο βασιλιάς ήταν ο πατέρας. Η υποβολή στην πατριαρχική αρχή ήταν το όχημα και η ουσία του πολιτικό καθήκον.

σύγχρονός του, ο Thomas Hobbes, ένας από τους δασκάλους της αγγλικής πολιτικής φιλοσοφίας, υποστήριξε στην πολιτική corpore του από την εργασία (1650? το πολιτικό όργανο) ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει μόνο με ειρήνη στην κοινωνία, αν συμφωνείτε να υποβάλει στην απόλυτη πολιτική εξουσία μια κυρίαρχη. Για Χομπς, η συνολική μεταβίβαση εξουσιών ήταν μια πράξη αυτοσυντήρησης, και ο κυβερνήτης ήταν να θέτει τον εαυτό του υπεράνω του νόμου και πέρα ​​από κάθε είδους περιορισμό. Χομπς παραδέχθηκε ότι η απόλυτη εξουσία θα μπορούσε να ασκηθεί από έναν εκπρόσωπο συνέλευση, αλλά θεωρείται προτιμότερη από την ατομική κυβέρνηση. Έρχεται κοντά στα πιο θεωρητικούς της απολυταρχίας.

Ακόμη και μεταξύ στοχαστές όπως ο Jean-Jacques Rousseau στο δέκατο όγδοο αιώνα, άφησαν την υπόθεση της «συλλογικής βούλησης» της πλειοψηφίας των πολιτών, η ιδέα της κυβέρνησης από το λαό μετατρέπεται γρήγορα την άσκηση της εξουσίας από ένα μόνο κεφάλι, εξ ονόματος του λαού.

Πρακτική της απολυταρχίας. Φραγκίσκος Α της Γαλλίας (1515-1547) μπορεί να θεωρηθεί ένα απολυταρχικό, με την Ιταλία την παροχή των δεσποτικών αξιώματα και νομικοί του ρωμαϊκού δικαίου δογματικές θεωρητικές βάσεις. Το πρώτο εθνικό κράτος, όμως, όπου οι απολυταρχικές δόγματα ήταν σε ισχύ με μια σαφή ρύθμιση ήταν το εκλογικό σώμα του Βρανδεμβούργου, ο πυρήνας της δυναστικής εξουσίας ότι η ίδρυση του βασιλείου της Πρωσίας.

Η προσέλκυση χρηματοδοτικών πόρων που απαιτούνται για τη διαμόρφωση και τον έλεγχο του στρατού ήταν το μέσο που εξυπηρετούσε τη Μεγάλη Εκλογής Friedrich Wilhelm (1640-1688) για την ανάπτυξη σε τομείς τους το απόλυτο σύστημα. Μετά από μια περίοδο τριβής με την αριστοκρατία, πέτυχε την ίδρυση της αρχής που εξαιρεί την εφαρμογή των δημόσιων εσόδων των ψήφων των αντιπροσωπευτικών κατηγοριών των τοπικών συμφερόντων. Αρχοντιά αντισταθμίστηκε σε βάρος των αγροτών, και οι Junkers (ευγενής), να παραδώσει την πολιτική εξουσία, να εδραιώσει μια οικονομική και κοινωνική επιρροή στο εσωτερικό της χώρας, με τα αποτελέσματα που αργότερα έγιναν αισθητές στην πολιτική και κοινωνική οργάνωση της Πρωσίας

Ημερομηνία αυτές τις πρώτες ημέρες της απολυταρχίας ένα από τα πιο σταθερά χαρακτηριστικά του συστήματος, το σχηματισμό μιας γραφειοκρατικής τάξης που καταλήγει ελέγχου, ή τουλάχιστον την αραίωση, την ατομική δύναμη του ηγεμόνα. Γραφειοκρατία με περιορισμένη ισχύ, είναι σε θέση να χειριστεί την εξουσία που δόθηκε στο απόλυτο κυρίαρχο, ήταν σταθερή σε όλες τις δεσποτικές κοινωνίες, που περιβάλλεται από μια ελίτ που διαιωνίζεται στην κυβέρνηση.

Τα επαναστατικά κινήματα της φιλελεύθερης σφραγίδα που συγκλόνισε την Ευρώπη το 1848 έκλεισε οριστικά τα μοναρχικό καθεστώς της απολυταρχίας χαρακτήρα.

σύγχρονη απολυταρχία. Στον εικοστό αιώνα, με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κυβερνητικών μηχανημάτων, υπόκεινται σε κανένα ατομικό έλεγχο, ολοκληρωτικά καθεστώτα έχουν πτυχές της γραφειοκρατικής απολυταρχίας, στην οποία οι κυβερνώντες χωρίζουν την εξουσία στους υπαλλήλους που ελέγχουν το εθνικό οικονομικό σύστημα και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για τη συνέχεια της εξουσίας. Παρά το γεγονός ότι με την εγκατάλειψη της μοναρχική μορφή, τα ολοκληρωτικά καθεστώτα έχουν υπερβολική συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια του ηγεμόνα. Η κυβέρνηση ασκείται στο όνομα του κράτους ή για λογαριασμό ενός πολιτικού και κοινωνικού δόγματος κυρίαρχη.

Δικτατορίες της καινοτομούν εικοστού αιώνα, ωστόσο, σε σχέση με τους προκατόχους του, να παρατείνει την κοινωνία στο σύνολό της την πολιτική εξουσία. Μια άλλη πτυχή που είναι νέα στην απολυταρχική σύγχρονες μορφές εξηγείται από τις φασιστικές και ναζιστικά δόγματα που κυριάρχησαν στην Ιταλία και τη Γερμανία μέχρι το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου.

Gostou? Compartilhe:

0 comentários:

Ελλάδα Δημοσιεύσεις (294) Российские Статьи (286) ქართული პოსტები (215) Қазақстан талқылаулар (210) Türk Mesajlar (204) Великобритания (20) Ελλάδα (19) Ηνωμένο Βασίλειο (19) Франция (11) Γαλλία (10) биология (10) Ηνωμένες Πολιτείες (8) Америка (8) Бразилия (6) Новая Зеландия (6) Соединенные Штаты (6) Κίνα (5) Νέα Ζηλανδία (5) Австралия (5) Amerika (4) Αμερική (4) Βραζιλία (4) Испания (4) Китай (4) Нидерланды (4) ამერიკა (4) Αλβανία (3) Αυστραλία (3) Ολλανδία (3) Дания (3) Норвегия (3) США (3) Сингапур (3) Чили (3) география (3) Birleşik Krallık (2) Δανία (2) Ισπανία (2) Ιστορία (2) Καναδάς (2) Κύπρος (2) Μεξικό (2) Νορβηγία (2) Χιλή (2) Австрия (2) Азия (2) Албания (2) Алжир (2) Ангола (2) Андорра (2) Антигуа и Барбуда (2) Аргентина (2) Армения (2) Африка (2) Бангладеш (2) Барбадос (2) Бахрейн (2) Беларусь (2) Белиз (2) Бельгия (2) Бенин (2) Болгария (2) Боливия (2) Ботсвана (2) Бруней (2) Буркина-Фасо (2) Бурунди (2) Бутан (2) Вануату (2) Венгрия (2) Венесуэла (2) Вьетнам (2) Габон (2) Гаити (2) Гайана (2) Гамбия (2) Гватемала (2) Гвинея (2) Гвинея-Бисау (2) Германия (2) Гондурас (2) Гренада (2) Гренландия (2) Греция (2) Грузия (2) Джибути (2) Доминика (2) Египет (2) Замбия (2) Западная Сахара (2) Зимбабве (2) Израиль (2) Индонезия (2) Иордания (2) Ирак (2) Иран (2) Ирландия (2) Исландия (2) Италия (2) Йемен (2) Камбоджа (2) Камерун (2) Канада (2) Катар (2) Кения (2) Кипр (2) Кирибати (2) Колумбия (2) Коста-Рика (2) Кот-д'Ивуар (2) Куба (2) Кувейт (2) Лаос (2) Латвия (2) Лесото (2) Либерия (2) Ливан (2) Ливия (2) Литва (2) Лихтенштейн (2) Люксембург (2) Маврикий (2) Мавритания (2) Мадагаскар (2) Малави (2) Малайзия (2) Мали (2) Мальта (2) Марокко (2) Маршалловы острова (2) Мексика (2) Микронезия (2) Мозамбик (2) Молдова (2) Монако (2) Монголия (2) Мьянма (2) Намибия (2) Науру (2) Непал (2) Нигер (2) Нигерия (2) Никарагуа (2) Океания (2) Оман (2) Палау (2) Панама (2) Парагвай (2) Перу (2) Польша (2) Португалия (2) Руанда (2) Румыния (2) Сальвадор (2) Санкт-Томе и Принсипи (2) Свазиленд (2) Сенегал (2) Сент-Китс-Невис (2) Сент-Люсия (2) Сербия (2) Сирия (2) Словакия (2) Словения (2) Сомали (2) Судан (2) Суринам (2) Таиланд (2) Тайвань (2) Танзания (2) Того (2) Тонга (2) Тувалу (2) Тунис (2) Уганда (2) Украина (2) Уругвай (2) Фиджи (2) Филиппины (2) Финляндия (2) Хорватия (2) Центрально-Африканская республика (2) Чад (2) Черногория (2) Чехия (2) Швейцария (2) Швеция (2) Шри-Ланка (2) Эквадор (2) Экваториальная Гвинея (2) Эритрея (2) Эстония (2) Эфиопия (2) Ямайка (2) общество (2) Қазақстан (2) ამინდი (2) გაერთიანებული სამეფო (2) იაპონია (2) კუბა (2) Afganistan (1) Afrika (1) Almanya (1) Amerika Birleşik Devletleri (1) Andorra (1) Angola (1) Antarktika (1) Antigua ve Barbuda (1) Arctic (1) Arjantin (1) Arnavutluk (1) Asya (1) Avustralya (1) Avusturya (1) Azerbaycan (1) Bahamalar (1) Bahreyn (1) Bangladeş (1) Barbados (1) Batı Sahara (1) Batı Samoa (1) Belize (1) Belçika (1) Benin (1) Beyaz Rusya (1) Bhutan (1) Birleşik Arap Emirlikleri (1) Bolivya (1) Bosna-Hersek (1) Botsvana (1) Brezilya (1) Brunei (1) Bulgaristan (1) Burkina Faso (1) Burundi (1) Cape Verde (1) Cezayir (1) Cibuti (1) Danimarka (1) Dominik Cumhuriyeti (1) Dominika (1) Doğu Timor (1) Ekvator (1) Ekvator Ginesi (1) El Salvador (1) Endonezya (1) Eritre (1) Ermenistan (1) Estonya (1) Etiyopya (1) Fas (1) Fiji (1) Fildişi Sahili (1) Filipinler (1) Filistin (1) Finlandiya (1) Fransa (1) Gabon (1) Gambiya (1) Gine (1) Gine-Bissau (1) Grenada (1) Grönland (1) Guatemala (1) Guyana (1) Güney Afrika (1) Güney Kore (1) Güney Sudan (1) Gürcistan (1) Haiti (1) Hindistan (1) Hollanda (1) Honduras (1) Hırvatistan (1) Irak (1) Jamaika (1) Japonya (1) Kamboçya (1) Kamerun (1) Kanada (1) Karadağ (1) Katar (1) Kazakistan (1) Kenya (1) Kiribati (1) Kolombiya (1) Komor Adaları (1) Kongo Demokratik Cumhuriyeti (1) Kosta Rika (1) Kuveyt (1) Kuzey Kore (1) Küba (1) Kıbrıs (1) Kırgızistan (1) Lesotho (1) Letonya (1) Liberya (1) Libya (1) Liechtenstein (1) Litvanya (1) Lüksemburg (1) Macaristan (1) Madagaskar (1) Makedonya (1) Malavi (1) Maldivler (1) Mali (1) Malta (1) Marshall Adaları (1) Mauritius (1) Meksika (1) Mikronezya (1) Moldova (1) Monako (1) Moritanya (1) Mozambik (1) Moğolistan (1) Myanmar (1) Mısır (1) Namibya (1) Nauru (1) Nepal (1) Nijer (1) Nijerya (1) Nikaragua (1) Norveç (1) Okyanusya (1) Orta Afrika Cumhuriyeti (1) Oικολογία (1) Pakistan (1) Palau (1) Panama (1) Papua Yeni Gine (1) Paraguay (1) Peru (1) Polonya (1) Portekiz (1) Romanya (1) Ruanda (1) Rusya (1) Saint Kittler Nevis (1) San Marino (1) Santa Lucia (1) Senegal (1) Seyşeller (1) Sierra Leone (1) Singapur (1) Slovakya (1) Slovenya (1) Solomon Adaları (1) Somali (1) Sri Lanka (1) St Tome ve Principe (1) St Vincent ve Grenadinler (1) Sudan (1) Surinam (1) Suriye (1) Suudi Arabistan (1) Svaziland (1) Sırbistan (1) Tacikistan (1) Tanzanya (1) Tayland (1) Tayvan (1) Togo (1) Tonga (1) Trinidad ve Tobago (1) Tunus (1) Tuvalu (1) Türkiye (1) Türkmenistan (1) Uganda (1) Ukrayna (1) Umman (1) Uruguay (1) Vanuatu (1) Vatikan Devleti (1) Venezuela (1) Viet Nam (1) Virgin Adaları (1) Yemen (1) Yeni Zelanda (1) Yunanistan (1) Zambiya (1) Zimbabve (1) Çad (1) Çek Cumhuriyeti (1) Çin (1) Özbekistan (1) Ürdün (1) İran (1) İrlanda (1) İspanya (1) İsrail (1) İsveç (1) İsviçre (1) İtalya (1) İzlanda (1) Şili (1) Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες (1) Άγιος Θωμάς και Πρίγκιπας (1) Αίγυπτος (1) Αγία Λουκία (1) Αγκόλα (1) Αζερμπαϊτζάν (1) Αιθιοπία (1) Ακτή του Ελεφαντοστού (1) Αλγερία (1) Ανατολικό Τιμόρ (1) Ανδόρα (1) Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (1) Ανταρκτική (1) Αργεντινή (1) Αρκτική (1) Αρμενία (1) Αρχιτεκτονικησ (1) Ασία (1) Αυστρία (1) Αφγανιστάν (1) Αφρική (1) Αϊτή (1) Βέλγιο (1) Βανουάτου (1) Βατικανού (1) Βενεζουέλα (1) Βιετνάμ (1) Βολιβία (1) Βοσνία-Ερζεγοβίνη (1) Βουλγαρία (1) Βόρεια Κορέα (1) Γερμανία (1) Γεωργία (1) Γκάμπια (1) Γκαμπόν (1) Γουατεμάλα (1) Γουιάνα (1) Γουινέα (1) Γουινέα-Μπισάου (1) Γρενάδα (1) Γροιλανδία (1) Δημοκρατία της Τσεχίας (1) Δημοκρατία του Κονγκό (1) Δομινικανή Δημοκρατία (1) Δυτική Σαμόα (1) Δυτική Σαχάρα (1) Ελ Σαλβαδόρ (1) Ελβετία (1) Ερυθραία (1) Εσθονία (1) Ευρώπη (1) Ζάμπια (1) Ζιμπάμπουε (1) Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (1) Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (1) Ιαπωνία (1) Ινδία (1) Ινδονησία (1) Ιορδανία (1) Ιράκ (1) Ιράν (1) Ιρλανδία (1) Ισημερινή Γουινέα (1) Ισημερινός (1) Ισλανδία (1) Ισραήλ (1) Ιταλία (1) Κένυα (1) Καζακστάν (1) Καμερούν (1) Καμπότζη (1) Κατάρ (1) Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (1) Κιργιστάν (1) Κιριμπάτι (1) Κολομβία (1) Κομόρες (1) Κουβέιτ (1) Κούβα (1) Κροατία (1) Κόστα Ρίκα (1) Λάος (1) Λίβανος (1) Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (1) Λεσόθο (1) Λετονία (1) Λευκορωσία (1) Λιβερία (1) Λιβύη (1) Λιθουανία (1) Λιχτενστάιν (1) Λουξεμβούργο (1) Μάλι (1) Μάλτα (1) Μαδαγασκάρη (1) Μακεδονία (1) Μαλάουι (1) Μαλαισία (1) Μαλδίβες (1) Μαρόκο (1) Μαυρίκιος (1) Μαυριτανία (1) Μαυροβούνιο (1) Μιανμάρ (1) Μικρονησία (1) Μογγολία (1) Μοζαμβίκη (1) Μολδαβία (1) Μονακό (1) Μπανγκλαντές (1) Μπαρμπάντος (1) Μπαχάμες (1) Μπαχρέιν (1) Μπελίζ (1) Μπενίν (1) Μποτσουάνα (1) Μπουρκίνα Φάσο (1) Μπουρούντι (1) Μπουτάν (1) Μπρουνέι (1) Νήσοι Μάρσαλ (1) Νίγηρας (1) Ναμίμπια (1) Ναουρού (1) Νεπάλ (1) Νησιά Σολομώντα (1) Νιγηρία (1) Νικαράγουα (1) Ντομίνικα (1) Νότια Αφρική (1) Νότια Κορέα (1) Νότιο Σουδάν (1) Ομάν (1) Ονδούρα (1) Ουγγαρία (1) Ουγκάντα (1) Ουζμπεκιστάν (1) Ουκρανία (1) Ουρουγουάη (1) Πακιστάν (1) Παλάου (1) Παλαιστινιακή (1) Παναμάς (1) Παπούα Νέα Γουινέα (1) Παραγουάη (1) Παρθένοι Νήσοι (1) Περού (1) Πολωνία (1) Πορτογαλία (1) Πράσινο Ακρωτήριο (1) Ρεϊνιόν (1) Ρουάντα (1) Ρουμανία (1) Ρωσία (1) Σαν Μαρίνο (1) Σαουδική Αραβία (1) Σενεγάλη (1) Σεντ Κιτς-Νέβις (1) Σερβία (1) Σεϋχέλλες (1) Σιέρα Λεόνε (1) Σιγκαπούρη (1) Σλοβακία (1) Σλοβενία (1) Σομαλία (1) Σουαζιλάνδη (1) Σουδάν (1) Σουηδία (1) Σουρινάμ (1) Σρι Λάνκα (1) Συρία (1) Τανζανία (1) Τατζικιστάν (1) Ταϊβάν (1) Ταϊλάνδη (1) Τζαμάικα (1) Τζιμπουτί (1) Τουβαλού (1) Τουρκία (1) Τουρκμενιστάν (1) Τρινιντάντ και Τομπάγκο (1) Τσαντ (1) Τυνησία (1) Τόγκο (1) Τόνγκα (1) Υεμένη (1) Φίτζι (1) Φιλιππίνες (1) Φινλανδία (1) Ωκεανία (1) Азербайджан (1) Америка Құрама Штаттары (1) Антарктида (1) Антарктика (1) Арктика (1) Ауғанстан (1) Афганистан (1) Багам аралдары (1) Багамские острова (1) Батыс Самоа (1) Босния и Герцеговина (1) Босния-Герцеговина (1) Ботаника (1) Біріккен Араб Әмірліктері (1) Ватикан Государство (1) Ватикан Мемлекеттік (1) Виргин аралдары (1) Виргинские острова (1) Восточный Тимор (1) Демократическая республика Конго (1) Доминикан Республикасы (1) Доминиканская Республика (1) Европа (1) Еуропа (1) Жапония (1) Жаңа Зеландия (1) Западное Самоа (1) Индия (1) Казахстан (1) Комор аралдары аралдары (1) Коморские острова Острова (1) Конго Демократиялық Республикасы (1) Конго Республикасы (1) Кыргызстан (1) Македония (1) Мальдив (1) Мальдивские о-ва (1) Москва (1) Мыс Верде аралдары (1) Объединенные Арабские Эмираты (1) Орталық Африка Республикасы (1) Острова Зеленого Мыса (1) Оңтүстік Африка (1) Оңтүстік Корея (1) Пакистан (1) Палестина (1) Палестинский (1) Папуа-Жаңа Гвинея (1) Папуа-Новая Гвинея (1) Пәкістан (1) Ресей (1) Республика Конго (1) Россия (1) Сан - Марино (1) Сан-Марино (1) Саудовская Аравия (1) Северная Корея (1) Сейшель аралдары (1) Сейшельские острова (1) Сен-Пьер и Микелон (1) Сент-Винсент және Гренадины (1) Сент-Винсент и Гренадины (1) Сиерра-Леоне (1) Соломон аралдары (1) Соломоновы острова (1) Солтүстік Корея (1) Солтүстік Мұзды (1) Спорт (1) Судан Оңтүстік (1) Сьерра-Леоне (1) Таджикистан (1) Тимор-Лесте (1) Тринидад и Тобаго (1) Туркменистан (1) Турция (1) Түркия (1) Түрікменстан (1) Тәжікстан (1) Узбекистан (1) Южная Америка (1) Южная Африка (1) Южная Корея (1) Южный Судан (1) Япония (1) Қырғызстан (1) Қытай (1) Құрама Патшалық (1) Үндістан (1) Әзірбайжан (1) Өзбекстан (1) ავსტრალია (1) ავსტრია (1) ავღანეთში (1) აზერბაიჯანი (1) აზია (1) ალბანეთი (1) ალჟირი (1) ამერიკის შეერთებული შტატების (1) ანგოლა (1) ანდორა (1) ანტარქტიდა (1) ანტიგუა და ბარბუდა (1) არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში (1) არგენტინა (1) არქტიკაში (1) აფრიკა (1) აღმოსავლეთ ტიმორი (1) ახალი ზელანდია (1) ბანგლადეში (1) ბარბადოსი (1) ბაჰამის (1) ბაჰრეინი (1) ბელარუსი (1) ბელგია (1) ბელიზი (1) ბენინი (1) ბიოლოგიის (1) ბოლივია (1) ბოსნია-ჰერცოგოვინა (1) ბოტსვანა (1) ბრაზილია (1) ბრაზილიის (1) ბრუნეის (1) ბულგარეთი (1) ბურკინა ფასო (1) ბურუნდი (1) ბუტანი (1) გაბონის (1) გაიანა (1) გამბია (1) გეოგრაფია (1) გერმანია (1) გვატემალა (1) გვინეა (1) გვინეა ბისაუ (1) გრენადა (1) გრენლანდია (1) დანია (1) დასავლეთი სამოა (1) დასავლეთი საჰარა (1) დომინიკელთა რესპუბლიკა (1) ეგვიპტე (1) ევროპა (1) ეთიოპია (1) ეკვადორი (1) ეკვატორული გვინეა (1) ერაყი (1) ერითრეა (1) ესპანეთი (1) ესტონეთი (1) ვანუატუ (1) ვატიკანის სახელმწიფო (1) ვენესუელა (1) ვიეტნამი (1) ვირჯინიის კუნძულები (1) ზამბიის (1) ზიმბაბვე (1) თურქეთი (1) თურქმენეთი (1) იამაიკა (1) იემენი (1) ინდოეთი (1) ინდონეზია (1) იორდანია (1) ირანი (1) ირლანდია (1) ისლანდია (1) ისრაელი (1) იტალია (1) კაბო ვერდე (1) კამბოჯის (1) კამერუნი (1) კანადაში (1) კატარის (1) კენიაში (1) კვიპროსი (1) კირიბატი (1) კოლუმბია (1) კომორის კუნძულები (1) კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1) კოსტა რიკაში (1) კოტ დ 'ივუარი (1) ლაოსი (1) ლატვია (1) ლესოთო (1) ლიბანი (1) ლიბერია (1) ლიბია (1) ლიტვა (1) ლიხტენშტაინი (1) ლუქსემბურგი (1) მადაგასკარი (1) მავრიკი (1) მავრიტანია (1) მაკედონია (1) მალავი (1) მალაიზია (1) მალდივები (1) მალი (1) მალტა (1) მაროკო (1) მარშალის კუნძულები (1) მექსიკა (1) მიანმარის (1) მიკრონეზია (1) მოზამბიკი (1) მოლდოვა (1) მონაკო (1) მონტენეგრო (1) მონღოლეთი (1) ნამიბიაში (1) ნაურუ (1) ნეპალი (1) ნიგერი (1) ნიგერია (1) ნიკარაგუა (1) ნორვეგია (1) ოკეანია (1) ომანი (1) პაკისტანი (1) პალაუს (1) პალესტინელი (1) პანამა (1) პაპუა ახალი გვინეა (1) პარაგვაი (1) პერუ (1) პოლონეთი (1) პორტუგალია (1) რესპუბლიკა კონგოს (1) რუანდა (1) რუმინეთი (1) რუსეთი (1) საბერძნეთი (1) სალვადორი (1) სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა (1) სამხრეთ კორეა (1) სამხრეთ სუდანი (1) სან-მარინო (1) საუდის არაბეთი (1) საფრანგეთი (1) საქართველო (1) სეიშელის კუნძულები (1) სენეგალი (1) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები (1) სერბეთი (1) სვაზილენდი (1) სიერა ლეონე (1) სინგაპური (1) სირია (1) სლოვაკეთი (1) სლოვენია (1) სოლომონის კუნძულები (1) სომალიში (1) სომხეთი (1) სუდანი (1) სურინამი (1) ტაივანი (1) ტაილანდი (1) ტანზანია (1) ტაჯიკეთი (1) ტოგო (1) ტონგა (1) ტრინიდადი და ტობაგო (1) ტუვალუ (1) ტუნისი (1) უგანდა (1) უზბეკეთი (1) უკრაინა (1) უნგრეთი (1) ურუგვაი (1) ფილიპინები (1) ფინეთი (1) ფიჯის (1) ქ-ტომე და პრინსიპი (1) ქუვეითის (1) ყაზახეთი (1) ყირგიზეთი (1) შვედეთი (1) შვეიცარია (1) შრი-ლანკა (1) ჩადი (1) ჩეხეთის რესპუბლიკა (1) ჩილე (1) ჩინეთი (1) ჩრდილოეთ კორეა (1) ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა (1) წმინდა კიტსი-ნევისი (1) წმინდა ლუსია (1) ხორვატია (1) ჯიბუტი (1) ჰაიტი (1) ჰოლანდია (1) ჰონდურასი (1)

Σχετικές Θέσεις

CityGobe